Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine AGROSAL D.O.O. so sestavljeni v skladu z ZAKONOM O VARSTVU POTROŠNIKA, S PRIPOROČILI GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Na spletni strani www.agrosal.si lahko nakupujete kot prijavljen kupec, za katerega AGROSAL D.O.O. izdela uporabniški račun ali kot neprijavljen kupec, ki lahko blago naroči preko e-poštnega povpraševanja ali na telefonsko številko 05 368 90 96.
Poslano naročilo lahko kupec prekliče v roku dveh ur po oddanem naročilu. Po preteku dveh ur preklic naročila ni možen. Vse nastale stroške po preteku predpisanega časa preklica krije kupec blaga. Šteje se, da je prodajalec potrdil prejeto naročilo, če v roku dveh ur po oddanem naročilu kupec ne prekliče naročila. S tem trenutkom je pogodba o nakupu blaga nepreklicno sklenjena.
S klikom na gumb »POŠLJI NAROČILO« potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjeni. Na svoj poštni naslov dobite kreirano spletno naročilo.

NAČIN PLAČILA

Blago lahko plačate na več načinov. Račun boste v fizični obliki prejeli ob dostavi paketa. Na voljo so vam naslednji načini plačila blaga:

 • z gotovino ob prevzemu (po povzetju)
 • z nakazilom na račun podjetja AGROSAL D.O.O. (po ponudbi oz. predračunu)

V primeru plačila po ponudbi oz. predračunu bo naročilo obdelano po prejetju vašega nakazila na račun podjetja AGROSAL D.O.O..

PLAČILNI POGOJI

Vse cene vključujejo davek na dodano vrednost in veljajo v trenutku oddaje naročila. AGROSAL D.O.O. si pridržuje pravico, da se cena od trenutka oddaje naročila – ponudbe do potrditve naročila – sprejem ponudbe zaradi objektivnih okoliščin, kot so na primer napaka v tisku, sprememba cen s strani dobavitelja in podobno, spremeni.
Poštnino in stroške odkupa plača kupec po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, GLS ali drugega ponudnika po izbiri AGROSAL D.O.O..
Blago lahko prevzamete tudi v naši trgovini brez stroškov dostave.

DOSTAVA

Vsa naročila od potrditve naročila oz. od prejema plačila po predračunu, ki jih prejmemo od ponedeljka do petka do 15. ure, bodo realizirana še isti dan. Naročila, prejeta po 15. uri, bodo realizirana naslednji delovni dan. Naročila, prejeta ob sobotah, nedeljah in praznikih, bodo realizirana prvi delovni dan. V primeru, da izdelek v času naročanja ni več na zalogi, se rok dobave podaljša za 14 dni oz. skladno z rokom dobave blaga s strani dobavitelja/proizvajalca.
V primeru, da vam ne moremo zagotoviti naročenega izdelka, po ponujeni ceni iz naše spletne strani www.agrosal.si, vam izdelek nismo dolžni prodati, pri čemer vas bomo pravočasno obvestili.
Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si AGROSAL D.O.O. pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.
Prodajalec ne jamči za dostavo blaga. AGROSAL D.O.O. ni odgovoren za zamude s strani dostavne službe ali za poškodovanje embalaže. Kupec naj prejeto blago pregleda TAKOJ in ga ob morebitnih poškodbah TAKOJ reklamira dostavni službi, kjer skupaj na licu mesta sestavijo zapisnik o poškodbi pošiljke. Kupcu priporočamo, da paket pred prevzemom pregleda in preveri vsebino ob navzočnosti dostavne službe.

REKLAMACIJA IN VRAČILO BLAGA

V primeru, da z naročenim blagom iz kakršnih koli razlogov niste zadovoljni, imate od dneva prejema blaga 14 dni časa, da pisno odstopite od pogodbe. Rok začne teči naslednji dan po prevzemu blaga. Blago mora biti nato vrnjeno v roku 14 dni po obvestilu o odstopu od pogodbe na naslov AGROSAL D.O.O., Gregorčičeva ulica 38, 5270 Ajdovščina. Vračilo blaga bo upoštevano kot veljavno ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

 • izpolnjenem obrazcu za vračilo/zamenjavo izdelkov
 • predložitvi originalnega računa ali kopije računa
 • predložitvi nepoškodovanega in v originalni embalaži zapakiranega izdelka.

Stroške (tj. poštnino) vračila krije kupec. V primeru, če kupec podjetju AGROSAL D.O.O. blago pošlje na način, da mu je le to vročeno samo pod pogojem predhodnega plačila odkupnine, AGROSAL D.O.O. takšnega paketa ne bo prevzel.
Kupec blago ne sme neovirano uporabljati v roku, v katerem lahko odstopi od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitve dejanskega stanja. Iz slednjega so izvzete vse električne komponente. Preizkušanje blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Blago, kupljeno na daljavo, ni namenjeno uporabi v zakonskem času za odstop od pogodbe.
Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe blago vrniti nepoškodovano, nerabljeno, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Vrnjeno blago mora biti opremljeno z vsemi elementi pakiranja in zaščite vsebine, kot jih je namestil dobavitelj/proizvajalec. Poizkus vračila blaga, ki bo očitno rabljeno oz. poškodovano, bo zavrnjeno in se ne bo štelo kot vračilo v skladu z določili o vračilu blaga pri nakupu na daljavo, kot ga opredeljuje veljavna zakonodaja.
Odstop od pogodbe ni mogoč za: vse elektronske komponente (vžigalne tuljave, platine, kondenzatorje, stikala, elektroniko, releje, avtomate ipd.), ki so bile nameščene oz. odprte iz originalne embalaže ali čigar embalaža je poškodovana.
Vračilo kupnine je možno izključno preko nakazila na vaš bančni račun. Gotovinsko izplačilo ni možno.

GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu.
Garancija začne pri spletnem nakupu veljati z dnevom vročitve pošiljke in jo kupec lahko uveljavlja z garancijskim listom in računom.
Garancija preneha veljati pri:

 • neupoštevanju navodil za uporabo
 • popravilu, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
 • vgraditvi neoriginalnih sestavnih delov
 • poškodbi, nastali zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
 • malomarnem in nestrokovnem ravnanju z izdelkom
 • če je posledica udara strele ali drugih oblik višje sile
 • nepravilni priključitvi, prenizke ali previsoke napetosti

Iz garancije so izvzeti izdelki, ki so izpostavljeni stalni obrabi in potrošni material, kot so: jermeni, filtri, bovdni, olja, žarnice, svečke..
AGROSAL D.O.O. prevzema odgovornost, da bo v garancijskem roku od prejema blaga na lastne stroške odpravil pomanjkljivosti.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

AGROSAL D.O.O. se trudi zagotoviti pravilnost in ažurnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani www.agrosal.si, a se zaradi hitre spremembe lastnosti izdelkov, roka dobave in cene lahko zgodi, da AGROSAL D.O.O. ne uspe popraviti nekaterih podatkov na spletni strani. V tem primeru bo AGROSAL D.O.O. kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.
Dobavljeno blago ostaja last AGROSAL D.O.O., dokler kupec ne poravna vseh obveznosti, ki jih ima do AGROSAL D.O.O.. Te zaveze vključujejo tudi prihodnje zaveze kupca in AGROSAL D.O.O., ki izhajajo iz istočasno ali kasneje sklenjenih naročil kupca AGROSAL-u D.O.O..
Čeprav se AGROSAL D.O.O. trudi zagotoviti reprezentativne fotografije prodajnih izdelkov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične, ki nujno ne predstavljajo lastnosti izdelkov. Dejansko prejeti izdelek se lahko razlikuje od simbolične slike izdelka na spletni strani.